fbpx

Thi công nội thất nhà hàng Vua Chả Cá

Thi công nội thất nhà hàng Vua Chả Cá – Hà Nội

Nội thất Phong Việt thi công hoàn thiện nội thất và bàn giao nhà hàng Vua Chả Cá tại Hà Nội.

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-1

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-2

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-3

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-4

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-5

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-6

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-7

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-8

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-9

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-10

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-11

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-12

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-13

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-14

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-15

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-16

thi-cong-nha-hang-vua-cha-ca-17

Thi công nội thất nhà hàng Vua Chả Cá
Chuyển lên trên

0823595797